Hotel raspolaže sa 28 smeštajnih jedinica. Osam apartmana i dvadeset soba.